कारखाना शैली

हाम्रो दृष्टिकोण
"उधारो, अनुबंध-अवलोकन, गुणस्तर पहिलो र ग्राहक प्राथमिकता" को साथ यसको मोटोको रूपमा, सीपीएफ पूरा विश्वमा साथीहरूसँग सहयोग गर्न इच्छुक छ।